Logo der Kulturstiftung Westpreußen
Die Kulturstiftung widmet sich der Aufgabe, die Geschichte und Kultur des Landes an der unteren Weichsel zu bewahren.

WITAMY

Fundacja Kultury poświęca się zadaniu zachowywania historii i kultury kraju nad dolną Wisłą. Jest ona podmiotem finansującym Muzeum Prus Zachodnich, wspiera badania naukowe, sprawuje patronat nad mieszkańcami Westfalii i Prus Zachodnich i angażuje się w sprawę integracji europejskiej.

Mapa strony - [1]

Logo der Kulturstiftung Westpreußen (monochrom)